Prawa pasażerów można chronić lepiej

Ochrona konsumentów była pierwszą dziedzina klasycznej cywilistyki, która stała się przedmiotem zainteresowania Unii Europejskiej. Zakres ustawodawstwa unijnego…

O reformie prokuratury

Potrzeba zmian modelu funkcjonowania polskiej prokuratury od pewnego czasu staje się w pełni uświadamianym pilnym społecznym postulatem.…