Prawa pasażerów można chronić lepiej

Ochrona konsumentów była pierwszą dziedzina klasycznej cywilistyki, która stała się przedmiotem zainteresowania Unii Europejskiej. Zakres ustawodawstwa unijnego…